PRIVACYVERKLARING

Inleiding

MeyerBergman Erfgoed Groep gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten en klanten. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens door MeyerBergman Erfgoed Groep

In het kader van de online en offline dienstverlening (bijv. voor het organiseren van evenementen, wanneer u onze website bezoekt, met ons correspondeert of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of promotie-acties) legt MeyerBergman Erfgoed Groep informatie die aan ons verstrekt wordt vast. Deze persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

Doeleinden en wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

MeyerBergman Erfgoed Groep gebruikt de persoonsgegevens altijd op basis van een wettelijke grondslag:

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

MeyerBergman Erfgoed Groep verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit op basis van privacywetgeving is toegestaan. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze website hosting partner en andere verwerkers zoals leveranciers, dienstverleners en aangesloten bedrijven die namens ons aan u diensten verlenen wanneer u deze bij ons afneemt. Bijvoorbeeld voor een goede werking van onze website of onze vaste dienstverleners zoals marketingbureaus en reclamepartners.  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit redelijk is vereist om aan wettelijke procedures te voldoen.  Uw persoonsgegevens kunnen worden openbaard als onderdeel van een eventuele fusie, verkoop of reorganisatie van MeyerBergman Erfgoed Groep.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures. Wij verrichten redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd middels gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Doorgifte van persoonsgegevens

MeyerBergman Erfgoed Groep verzamelt persoonsgegevens van u die kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. MeyerBergman Erfgoed Groep zal ervoor zorgen dat voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen in verband met een dergelijke doorgifte en zal gebruik maken van de door de Europese Commissie goedgekeurde Modelcontractbepalingen of overige wettelijk aanvaardbare mechanismen die voor een voldoende niveau van bescherming zorgen.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Rechten en vragen

U heeft het recht op toegang en wissen van uw persoonsgegevens, u kunt eventuele onvolledige of onjuiste informatie laten corrigeren, u heeft het recht uw toestemming in te trekken, het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten of heeft u specifieke vragen, dan kunt u een email sturen aan privacy@mbegroep.nl.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Den Haag, augustus 2019

MeyerBergman Erfgoed Groep