Presentatie haalbaarheidsstudie Energiepark & Scheltema Complex

Op verzoek van de gemeente presenteerde MeyerBergman Erfgoed Groep op 26 januari de haalbaarheidsstudie voor het plan ‘Creativiteit met een groen aureool’. Het voorstel behelst de herontwikkeling van het Scheltema Complex en het Energiepark in Leiden tot duurzame en creatieve zone. Tot 19 februari kunnen geïnteresseerden, belanghebbenden en omwonenden reageren op het plan via de projectsite watergasfabriek.nl.

MeyerBergman Erfgoed Groep presenteerde begin 2017 het voorstel ‘Creativiteit met een groen aureool’ aan de gemeente Leiden. Dit plan, dat op eigen initiatief werd opgesteld, schetst een stoere en creatieve nieuwe invulling van verschillende monumentale panden en complexen in Leiden. Naar aanleiding van dit voorstel tekenden gemeente Leiden en MeyerBergman Erfgoed Groep een intentieovereenkomst, waarin onder meer het opstellen van de haalbaarheidsstudie werd vastgelegd.

De haalbaarheidsstudie is gebaseerd op een groot aantal (beleids-)documenten, statistieken en inzichten in de huidige en toekomstige context van het gebied. Ook is een stadsdialoog gevoerd met verschillende partijen, waaronder direct betrokkenen, belangengroeperingen en belangstellenden. Vervolgens is in een beleidsconsultatie getoetst hoe ‘Creativiteit met een groen aureool’ zich verhoudt tot het staande beleid. De inzichten zijn, samen met een uitgebreide toelichting op de plannen, verwerkt in een haalbaarheidsdocument.

Wethouder Paul Laudy (Bouw en Openbare Ruimte) sprak zich tijdens de presentatie positief uit over de plannen voor het Energiepark en Scheltemacomplex en wil het document voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart bespreken in het college.

Download het document via de projectwebsite: watergasfabriek.nl.