Haalbaarheidsfase Energiepark definitief van start

Foto via Gemeente Leiden

Het moment is aangebroken dat het college van burgemeester & wethouders een definitief besluit genomen heeft over de combinatie van samenwerkingspartners op het Energiepark. De gemeente Leiden start nu de haalbaarheidsfase van de gebiedsontwikkeling Energiepark en de verkenning en samenwerking tussen partijen. Dit doet ze samen met het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van de marktpartijen Bouwfonds Property Development, Steenvlinder en MeyerBergman Erfgoed Groep. Eerder nam het college een voorlopig besluit, omdat de raad nog eventuele wensen en bedenkingen mocht uitten. De raad heeft geen wensen en bedenkingen meegegeven.

Onderscheidend in gebiedsconcept

De ideeën van het Nieuw Leids Bolwerk en partners zijn onderscheidend in het voorgestelde gebiedsconcept. Vooral de wijze waarop de omgeving betrokken is bij dit gebiedsconcept is uniek en dat spreekt de gemeente aan. Deze manier van werken staat bij de Omgevingswet centraal. Dat is dan ook een van de redenen waarom de gemeente kiest om met deze combinatie van partijen de volgende stap te nemen en de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling te onderzoeken. Wethouder Fleur Spijker (wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen): “Het park is een unieke plek om trots op te zijn en het is een bijzondere kans om deze plek in nauwe samenwerking met hen te ontwikkelen. Ik noem het spannend en gaaf!”

Ontmoeting en verbinding

Het Energiepark en omgeving heeft veel potentie om uit te groeien tot een cultuurhistorische plek waarin het industriële erfgoed een eigentijdse functie krijgt. Het biedt mogelijkheden voor ontmoeting en verbinding. Zo is er plaats voor groen en woningen, kan de opvang van dak- en thuislozen verbeterd worden en kunnen de in slechte staat verkerende gemeentelijke monumenten worden behouden en een culturele en ambachtelijke functie krijgen, aangevuld met horeca en kleinschalige evenementen.

Vervolg

De marktpartijen krijgen zes maanden de gelegenheid om de haalbaarheid van de voorgestelde ontwikkeling met elkaar te onderzoeken. De gemeente heeft in samenwerking met het Nieuw Leids Bolwerk, de wijkverenigingen, de klankbordgroep Energiepark en de betrokken marktpartijen afspraken gemaakt over hoe bewoners en vertegenwoordigers van een bedrijf en/of organisatie en/of stichting een rol kunnen spelen tijdens de haalbaarheidsfase en bij de ontwikkeling van het gebied.

Haalbare gebiedsontwikkeling

Door de samenwerkingspartners zal worden gewerkt aan een voorstel voor de uitwerking van verschillende deellocaties op het Energiepark. Op basis daarvan zal de gemeenteraad bepalen of er sprake kan zijn van een haalbare gebiedsontwikkeling. De basis hiervoor is de gebiedsvisie. In de gebiedsvisie omschrijft de gemeente de ambitie die zij heeft met het Energiepark en welke functies hier gerealiseerd kunnen worden. Een van die uitwerkingen is het gebiedsconcept ‘Energiebuurt’, een plan van Nieuw Leids Bolwerk met verschillende marktpartijen. Daarnaast wordt de uitwerking ook getoetst aan de open normen en het gebiedsconcept van het Nieuw Leids Bolwerk en betrokken marktpartijen.

Meer weten? De gehele gebiedsvisie is te lezen op leiden.nl/energiepark.