Anterieure overeenkomst ontwikkeling Landgoed Voorlei getekend

Op maandag 21 oktober hebben wethouder Jan-Willem Rouwendal, Pieter Kal van Kondor Wessels Projecten en Hans Broekman namens MeyerBergman Erfgoed, de anterieure overeenkomst voor de herbestemming van de voormalige GGZ-locatie Schakenbosch ondertekend. In de anterieure overeenkomst staan onder meer programmatische en ruimtelijke afspraken tussen de gemeente en Schakenbosch B.V. over de ontwikkeling van Landgoed Voorlei, inclusief financiën. Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst kan een belangrijke stap gezet worden in het planproces: het wijzigen van het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van nieuwe woningen, realisatie van zorgvoorzieningen en aanleg van het Landgoed mogelijk maakt.

Wethouder Rouwendal: “Met deze anterieure overeenkomst zetten we weer een stap om te komen tot een mooie nieuwe woonlocatie in een groene en parkachtige omgeving die ook toegankelijk blijft voor de omgeving.”

Hans Broekman, directeur Schakenbosch B.V.: “Wij zijn heel trots op de plannen zoals die er nu liggen. Met het vastleggen van onze gezamenlijke ambities in deze overeenkomst, komt de realisatie van die plannen weer dichterbij.”

Anterieure overeenkomst

Eind 2017 is het Ruimtelijk Kader voor Landgoed Voorlei vastgesteld dat de basis vormt voor de afspraken uit de anterieure overeenkomst. Hierin stond onder andere dat het groene, parkachtige karakter van het terrein behouden moet blijven, het park openbaar toegankelijk blijft, een aantal beeldbepalende bestaande gebouwen zoals de kerk moet blijven, en dat op een deel van de locatie een zorgfunctie moet komen. In de anterieure overeenkomst zijn daarnaast afspraken gemaakt over de ontsluiting van de ontwikkellocatie Noorthey en de inrichting van de openbare ruimte.

Bestemmingsplan

Omwonenden zijn in de afgelopen jaren betrokken bij het maken van de plannen, onder andere door de inzet van een klankbordgroep. De ontwikkelaar is begin 2019 gestart met actieve gebiedscommunicatie voor ‘Landgoed Voorlei’. Zo worden omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het gebied. Het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is inmiddels gestart. Dit duurt ongeveer drie tot zes maanden.

Planning

Schakenbosch B.V. verwacht in 2020 op basis van de huidige zorgbestemming van het gebied te kunnen starten met het realiseren van de eerste ontwikkeling, het zorgcomplex op deellocatie Duivenhof. De omgevingsvergunningen voor de andere zeven deellocaties worden vanaf 2020 aangevraagd. De verkoop van de woningen, herontwikkeling, nieuwbouw en herinrichting van het openbare gebied wordt de komende jaren in fases uitgevoerd. De gehele herontwikkeling van Landgoed Voorlei neemt naar verwachting vijf jaar in beslag. Dit omvat onder meer de bouw van de 325 woningen en de aanleg van het openbare gebied.

Meer weten over Landgoed Voorlei? Bezoek de website van het project.