Ton Meijer

DGA

Ton Meijer is eigenaar van MeyerBergman Erfgoed Groep. Hij was eerder oprichter van MAB en een van de eerste projectontwikkelaars die op Europees niveau vaak complexe binnenstedelijke vernieuwingsprojecten met zijn bedrijf met succes uitvoerde van Amsterdam tot Parijs en van Frankfurt tot Brussel. Als voorzitter van MeyerBergman Erfgoed Groep neemt hij met bevlogenheid, steunend op jarenlange kennis en ervaring, de transformatie van monumentaal erfgoed en nieuwbouwprojecten ter hand.