Jan van Zelst

Directeur Hylkema Erfgoed

Jan van Zelst is sinds 2005 Directeur van Hylkema Erfgoed. Binnen Hylkema Erfgoed houdt Jan zich met name bezig met beleidsadvisering, vergunningprocedures en subsidie- en financieringstrajecten voor monumentale objecten en complexen. Eerder was Jan verantwoordelijk voor het monumentenbeleid van Amsterdam en Utrecht en was hij lid van verschillende commissies en besturen binnen de erfgoedwereld.

E-mail Jan
Jan op LinkedIn