Herbestemming van historisch erfgoed

Meer dan de som der delen


MeyerBergman Erfgoed Groep werkt op effectieve en efficiënte wijze aan grote herbestemmings- en herontwikkelingsopgaven. Door de specifieke expertise en ruime ervaring van de verschillende organisatieonderdelen te bundelen is een multidisciplinaire taskforce beschikbaar die de meest complexe en integrale uitdagingen aan kan. Onze aanpak is gericht op het werken vanuit een optimale samenhang tussen Gebouwen, Mensen en Programmering. Wij streven naar een stapsgewijze, behoedzame ontwikkeling en een realistische en duurzame propositie, ook in financieel opzicht.

MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling


MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling is zich bewust van de culturele, historische, maar ook emotionele waarden van ons erfgoed. Er nieuw leven inblazen doen wij met precisie. Historische waarden gooien wij niet weg. We versterken ze of geven ze een nieuwe betekenis. Onconventioneel, maar ook pragmatisch en maatschappelijk geïnspireerd, denken we na over monumenten. Bij de ontwikkeling hebben we één doel voor ogen: behoud van het erfgoed.

MeyerBergman Erfgoed Programmering


MeyerBergman Erfgoed Programmering brengt oude gebouwen tot leven. Oude gebouwen hebben van zichzelf een historie, en daaraan voegen we een nieuw verhaal toe. We werken altijd vanuit de bredere context van de omgeving. Daarnaast denken en werken wij altijd vanuit de gebruiksfunctie van de gebouwen: Mensen geven immers een ziel aan de gebouwen.

Hylkema Erfgoed
Advies en Ontwerp


Hylkema Erfgoed Advies en Ontwerp is gespecialiseerd in functieverandering en restauratie. Het adviseert en begeleidt eigenaren en ontwikkelpartijen met concrete planvorming, planologische en vergunningprocedures en financiering. In de afgelopen jaren is veel ervaring opgebouwd met complexe herbestemming- en herontwikkelingsopgaven. Binnen het bureau functioneren architecten, bouwhistorisch onderzoekers, beleidsadviseurs en subsidie- en financieringspecialisten.

MeyerBergman Erfgoed Groep
Lange Voorhout 15  2514 EA Den Haag
e: info@mbegroep.nl   t: 070 362 7979

Lees onze privacyverklaring
Disclaimer